banner_evs_caritas

O programie

Wolontariat Europejski (EVS - European Voluntary Service) to Akcja 2 programu „Młodzież w działaniu” (więcej o programie znajdziesz na www.mlodziez.org.pl.
Dzieki niej jako wolontariusz (sam lub z innymi młodymi ludźmi) możesz podjąć pracę społeczną w jedym z krajów europejskich.
Dzieki udziałowi w EVS możesz zdobywać nowe kompetencje i umiejętności wpływajace na twój rozwój osobisty i zawodowy.
Twoja praca może dotyczyć młodzieży, ekologii, sportu, kultury czy dziedzictwa narodowego możesz pracować z dziećmi, opiekować się ludźmi starszymi czy niepełnosprawnymi.
To tylko niektóre spośród wielu możliwości. Projekty, w które możesz się włączyć znajdziesz na stronie:http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/

CZAS TRWANIA jednego projektu:

 • od 2 do 12 miesięcy pobytu poza granizcami kraju

w jednym projekcie uczestniczyć może:

 • 1 wolontariusz (działanie indywidualne),
 • od 2 do 100 wolontariuszy (działanie grupowe)

Dla przyszłych wolontariuszy

 

 • jeśli:
  • chcesz
  • masz 18-30 lat
  • jesteś obywatelem Europy
 • nie musisz:
  • mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia
  • znać żadnego języka obecego na określonym poziomie
 • możesz:
  • legalnie poza granicami kraju nie ponosząc żadnych kosztów nawiązując nowe kontakty i przyjaźnie
  • zdobywając nowe umiejętności i pomagać innym

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w jednym z projektów skontaktuj się z nami.

 

O organizacjach

 

Każda organizacja nie nastawiona na zysk, w zależności od posiadanego potencjału, możliwości i potrzeb może gościć wolontariusza. Pobyt wolontariusza w waszej organizacji jest dofinansowany w ramach realizacji programu „Młodzież w działaniu”.

Aby móc gościć wolontariusza trzeba uzyskać akredytację, która honorowana jest w całej Europie. Akredytacji udziela Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” – więcej informacji znajdziesz na www.mlodziez.org.pl

Caritas Archidiecezji Gdańskiej posiada status organizacji koordynującej, dzięki temu może pomóc waszej organizacji w załatwieniu niezbędnych formalności.